Specyfikacja projektu

Akceptujemy pliki w formatach PDF, TIFF, JPG w kolorystyce CMYK. Pliki PDF powinny być w trybie PDF X/3, i nie powinny zawierać elementów przezroczystych (przezroczystości powinny być spłaszczone), a potrzebne czcionki osadzone w pliku lub zamienione w krzywe. Plik powinien być w  formacie docelowym, nie wymagającym skalowania. Przy zadruku do brzegu, powinien uwzględniać spady po 2mm z każdej strony, które zostaną odcięte w gotowym produkcie. Jeżeli dostarczony plik nie jest właściwie przygotowany,  możemy skonwertować go do wymaganego formatu.  Wtedy wysyłamy go zamawiającemu do akceptacji, ponieważ w czasie konwersji mogą wystąpić przekłamania koloru, lub inne błędy w czasie spłaszczanie obiektów przezroczystych.