Regulamin

Regulamin Drukarni internetowej „Śląska Oficyna Drukarska”

 1. Informacje ogólne
  Dane właściciela serwisu:
  Śląska Oficyna Drukarska spółka z o. o. spółka komandytowa, ul. Piastowska 26, 43-200 Pszczyna. NIP: 6381835270, www.oficynadrukarska.pl, biuro@oficynadrukarska.pl
 2. Zasady korzystania z drukarni
  Aby skorzystać z naszych usług należy założyć konto i zaakceptować regulamin. Po wybraniu zamawianego produktu i nakładu, opłacić zamówienie przez płatności online lub przelew oraz przesłać pliki na adres biuro@oficynadrukarska.pl lub na nasz serwer ftp: ftp.oficynadrukarska.pl
  Zamówienia realizujemy najczęściej w czasie dwóch dni roboczych, chyba że w specyfikacji wybranego produktu napisane jest inaczej. Wysyłka firmą kurierską z dostawą na kolejny dzień roboczy na nasz koszt.
  Kupujący otrzymuje fakturę VAT, a w przypadku nie podania danych do faktury paragon fiskalny.
  Informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Pliki do druku
  Akceptujemy pliki w formatach PDF, TIFF, JPG w kolorystyce CMYK. Pliki PDF powinny być w trybie PDF X/3, i nie powinny zawierać elementów przezroczystych (przezroczystości powinny być spłaszczone), a potrzebne czcionki osadzone w pliku lub zamienione w krzywe. Plik powinien być w  formacie docelowym, nie wymagającym skalowania. Przy zadruku do brzegu, powinien uwzględniać spady po 2mm z każdej strony, które zostaną odcięte w gotowym produkcie. Jeżeli dostarczony plik nie jest właściwie przygotowany,  możemy skonwertować go do wymaganego formatu.  Wtedy wysyłamy go zamawiającemu do akceptacji, ponieważ w czasie konwersji mogą wystąpić przekłamania koloru, lub inne błędy w czasie spłaszczanie obiektów przezroczystych.
  Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a w przypadku błędnie przygotowanego pliku informację o tym co należy poprawić, aby plik nadawał się do druku.
 4. Reklamacje
  Ewentualne reklamacje należy składać w formie e-maila wysłanego na adres biuro@oficynadrukarska.pl. Zostaną one rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania. W przypadku uznania reklamacji zamawiający otrzyma zwrot płatności w terminie 14 dni od rozpatrzenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całego nakładu w oryginalnym opakowaniu do siedziby drukarni: 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26. Reklamacje nie obejmują błędów zawartych w dostarczonym projekcie, a także niewielkich różnic kolorystycznych, odbiegających od projektu mniej niż 5% w stosunku do druku próbnego w profilu FOGRA 39, tolerancji cięcia przez gilotynę (ok. 2mm), przesunięcia lakieru wybiórczego do 1mm.
 5. Dane osobowe
  Śląska Oficyna Drukarska sp z o. o. sp k zobowiązuję się do ochrony danych osobowych zamawiającego oraz nie wykorzystywania ich w innym celu niż dla potrzeb realizacji zamówienia, dostarczenia produktu i wystawienia faktury VAT.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin został sporządzony i opublikowany 1.07.2016 i z tym dniem wchodzi w życie.