Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Śląska Oficyna Drukarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej 26.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłkowej sprzedaży naszych usług i towarów. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne oraz należycie zabezpieczamy.