Specyfikacja projektu

Akceptowane formaty plików: PDF, TIFF, JPG

Format projektu 1:1, w przypadku druku banerów dopuszczalne skalowanie 1:10.

Przy formacie PDF wszystkie fonty zamienione na krzywe.

Każdy projekt musi zawierać spady, przynajmniej 2 mm z każdej strony.

Kolorystyka: wyłącznie CMYK, czarne teksty i drobne elementy powinny składać się tylko z koloru czarnego (K) bez dodatku pozostałych (CMY).

Rozmiar czcionki umieszczonej w kontrze minimum 6 pt.

Pliki PDF powinny być w trybie PDF X/3, i nie powinny zawierać elementów przezroczystych (przezroczystości powinny być spłaszczone).

Przy formacie PDF wszystkie fonty powinny być osadzone lub zamienione na krzywe.

W przypadku katalogów i broszur, strony w kolejności (bez składek).

Projekty nie powinny zawierać znaczników drukarskich, zostaną one dodane w trakcie przygotowania do druku.

Rozdzielczość map bitowych 300 dpi, 8 bit na kanał.

Rozmiar brutto - rozmiar powiększony o spad, czyli naddatek tła, który zostanie obcięty aby dookoła gotowego wydruku nie pozostał biały obszar. Spad powinien wynosić min. 2 mm.

Rozmiar netto - docelowy rozmiar wydruku.

Margines wewnętrzny - powinien wynosić przynajmniej po 2 mm z każdej strony licząc od lini cięcia, po za nim nie powinny znajdować takie elementy jak: tekst, logo.

 

Format brutto: Format netto:
A7 (109x78 mm) A7 (105x74 mm)
A6 (152x109 mm) A6 (148x105 mm)
A5 (214x152 mm) A5 (210x148 mm)
A4 (301x214 mm) A4 (297x210 mm)
A3 (424x301 mm) A3 (420x297 mm)
A2 (598x424 mm) A2 (594x420 mm)
A1 (845x598 mm) A1 (841x594 mm)