Myśli Niespenalizowane

Myśli Niespenalizowane

Opis książki

Krystyna Blamek - "Myśli Niespenalizowane"

Książka składa się z trzech rozdziałów:  I – „Z winy jałowca”, II – „Strach”, III – „Szept z pudła”. Pierwszy rozdział ma charakter nieformalnego pamiętnika. Narrator występuje w pierwszej osobie. Jest nim Ambroży Kwak, pacjent oddziału psychiatrycznego na obserwacji. Rozdział napisany z dyskretną ironią. Pacjenci, współtowarzysze Kwaka tworzą kreacje wyraziste, interesująco i dość intensywnie urozmaica-ją życie sobie oraz personelowi. Najaktywniejszymi  aktorami szpitalnego spektaklu są: „Dziad kalwaryjski” o skłonnościach nawiedzonego kaznodziei, niesympatyczny narkoman i przestępca - „Psiniec”, budzący strach „Gorylowaty oprych”, siwy „Uju” Bronowicz. Personel szpitalny stanowią: doktor „Stare Krzesło”,gburowaty salowy. Ważną rolę w tym zamkniętym świecie pełnią nawet ulubieńcy pacjentów - mysz i kot „Czysty”

Cena: 25,20 zł

Dodaj do koszyka